نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

نشانه‌اي نمادين است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي (کسب و کار اينترنتي و موبایل) مجاز با هدف ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها اعطا مي‌گردد؛ اين نماد پس از بررسي درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هويت و صلاحيت مالک (حقيقي يا حقوقي) آن براي مدت يک سال صادر مي‌گردد.

نماد اعتماد تا چه مدت اعتبار دارد؟

در حال حاضر نماد اعتماد اعتبار یکساله دارد.

ستاره‌های نماد اعتماد به چه معنی‌است؟

سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت است.

نماد اعتماد شرکت سرمد پیام جاوید در کدام بخش قابل ملاحظه است؟

شما پس از ورود به سامانه 44sms می توانید در انتهای سایت و همانطور که در تصویر زیر میبینید، آن را ملاحظه نموده و پس از کلیک بر روی آن، اطلاعات زیر نمایان خواهد بود