نحوه استعلام شماره ثبت از قوه قضاییه:


ابتدا در آدرس بار مرورگر خود، آدرسی که در شکل زیر میبینید، وارد کنید:سپس در سایت رو به رویتان، بخش هایی که با قرمز مشخص شده، شماره ثبت موجود در شرکت را وارد نمایید:


همانطور که میبینید سه شرکت با این شماره ثبت، به ثبت رسیده است که شناسه ملی متفاوتی دارد.و شرکت آخر شرکت سرمد پیام می باشد، که می توانید با کلیک بر روی آن، مجوز شرکت را نیز ملاحظه نمایید::


برای استعلام مجوز شرکت سرمد پیام جاوید، اینجا کلیک کنید.